Dette kurset har som primært mål at du som lærer skal kunne bruke musikk

som redskap i matteopplæringa.


Målgruppe:

Grunnskolelærere 1.- 7. trinn. Kurset er for deg som ikke nødvendigvis har musikk som fag,

men som har lyst til å søke nye veier i matematikkopplæringa, og er nysgjerrig på hvordan musikk som estetisk fag kan være en spennende og supplerende innfallsvinkel.


Kursinnhold:

Kurset tar for seg konkrete øvelser og en metodikk som kan styrke både elevenes logisk-matematiske og språklige evner, og samtidig deres musikalske utvikling. Det handler om å utnytte og utvikle elevenes følsomhet ovenfor rytme, tonehøyde, klangfarge, melodi og musikalsk stemning, - de musikalske elementene.

 

Det er mye matematikk i musikk. Det kan handle om sammenhenger mellom brøk og noteverdier, om struktur, mønstre og geometri i sanger, sangleker og danser og musikk vi komponerer eller lytter til. Ved å engasjere flere sanser vil innlæring og lagring av ny kunnskap kunne gå raskere og bedre. Vi kan bokstavelig talt spille på andre og nye strenger og gi elevene nye opplevelser.

 

Samtidig vil vi kunne bruke mye bevegelse sammen med musikken. Musikk aktiverer og kobler til vår storhjerne, og bruk av bevegelse forsterker dette. Tenk deg hvordan barn oppfører seg når de hører musikk: De starter veldig ofte å bevege seg. For dem er dette naturlig, men dette læringsfortrinnet slipes ofte vekk etterhvert som vi vokser. Musikk er et utmerket hjelpemiddel til å integrere våre to hjernehalvdeler.

Samtidig som du kan bruke musikk i matteundervisninga, vil du også kunne bruke matte i musikktimene eller i andre fag. Slik kan du bidra til å skape sammenheng i elevenes læringsverden.

 

 

Kursholder:

Kai Lennert Johansen er dosent i musikk ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han er en av idéskaperne bak Kor Arti'-prosjektet, og en av forfatterne bak musikkverkene MusikkisuM og Tempo!

I tillegg har han gitt ut boka Komponering, Kunnskap & Kreativitet. Kai Lennert dirigerer kor og har utviklet og holdt en rekke kurs for Musikk i Skolen.


 

 

Musikk i matte

Ønsker du ett av våre kurs til din skole?

 

Du har to muligheter: 

 

Vertsskole: Skolen stiller lokaler til disposisjon og sørger for kaffe/te til kursdagen. Musikk i Skolen tar seg av all øvrig organisering av kurset, i tilllegg til at skolen bruker sine nettverk for å nå ut med informasjon til mulige interesserte i området. Som godtgjørelse får to av skolens lærere gratis plass på kurset.

Bestillingskurs: Skolen, kommunen eller andre interesserte kan bestille et kurs til sine ansatte. De fleste kursene har en fastpris på kr. 12.000,- for inntil 15 deltakere, og 500 per deltaker utover dette. I tillegg kommer reise, opphold og diett for kursholder.  

 

Om du vil bestille kurs eller fremme et ønske om kurssted, ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema