Musikk på timeplanen

Et kurs for lærere som underviser eller skal undervise i musikk, med en viss grad av grunnkunnskaper.

Mål for kurset:

Gi lærere utvidet kompetanse i å planlegge og å gjennomføre faglig god klasseromsundervisning i musikk i samsvar med kompetansemålene for faget.

Målgruppen er lærere i barneskolen og kulturskolen som underviser i faget musikk.

Innhold: Kurset gjennomføres i løpet av to samlinger. Begge kursdagene starter med felles lunsj og samtale rundt situasjonen for faget og muligheter for endrede strategier på de ulike skolene. Videre utforsker vi konkrete aktiviteter og metodiske grep som kan brukes rett inn i musikkundervisningen.

 

Kursdeltakerne skal få et videre repertoar for sin undervisning, og gjennom erfaringsdeling og refleksjon få en større sikkerhet som musikklærer og representant for faget. Kurset gir konkrete verktøy innen musisering og samspill, rytmikk og kroppsperkusjon, komponering, sangledelse, og dans og bevegelse. Det legges opp til en metodikk som skaper engasjement og arbeidsro.

 

Varighet: Kurset er delt over to dager (2x4 timer).

 

Pris: Kurset kan bestilles av skoler, kulturskoler, kommuner eller andre. Les mer her eller ta kontakt for pristilbud.