Musikk på timeplanen 1

Kompetansehevende kurs for lærere som skal undervise eller allerede underviser i musikk. Deltakerne opplever at de har lite erfaring i musikkundervisning, eller at de er «rustne» og ønsker mer kompetanse for å kunne gjøre en fullgod jobb i henhold til læreplanen.

Mål for kurset:

Gi lærere utvidet kompetanse i å planlegge og å gjennomføre god klasseromsundervisning i musikk i samsvar med kompetansemålene for faget.

Målgruppen er lærere i barneskolen med ingen eller liten grad av fagutdanning og / eller realkompetanse i musikk, og lærere i kulturskolen som skal undervise på barnetrinnet.

Innhold: Kurset gjennomføres i løpet av to samlinger. Begge kursdagene starter med felles lunsj og samtale rundt rammebetingelsene for faget på de ulike skolene. Videre behandles konkrete opplegg innen sang (god stemmebruk, overgang til flerstemt sang, sangledelse), rytmikk (kroppsperkusjon, stomp og instrumenter), samspill (orff, gitar og tangenter), dans, lytting og komposisjon. Fokus er hele tiden gode arbeidsmetoder for å fremme effektiv læring, musikkglede og konsentrasjon i undervisningen. Det forventes noe hjemmearbeid og utprøving av en egendefinert oppgave mellom kursdagene.

 

Varighet: Kurset er delt over to dager (2x4 timer)

Pris: Kurset kan bestilles av skoler eller kommuner. Les mer her eller ta kontakt for pristilbud.