NORMAL-MLD_Banner_2020 (002).jpg

Musikklærernes dag - Et stort musikkfaglig fellesskap i møte med kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere og sammen i praktiske utøvende verksteder. Bakteppet er Fagfornyelsen og rammen en sosial og hyggelig møteplass for nettverksbygging og erfaringsdeling.

Støttet av  

Ingeborg Nebelung

John Vinge

Jørgen Moltubak

Hanne Kihlman Evang

Annette Brandanger

Bendik Fredriksen

Musikk i Skolen - musikkiskolen@musikk.no - www.musikkiskolen.no

Besøksadresse: SEILET – Huset for kunst og kultur i skolen - Fossveien, 24, inngang Steenstrups gate, 0551 Oslo - Postadresse: PB 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Musikk i Skolen er en del av: