Kriterier for Musikklærerprisen

 

 

 • Allsidig og kreativ

       - Innholdet i musikktimene: Viser metodisk variasjon
 

 • Et fag for alle

  - Tilrettelegger ut ifra elevens mestringsnivå.

  - Har god relasjonskompetanse.
   

 • Samarbeid- og gjennomføringsevne
  - Kan samarbeide med andre lærere (gjerne på tvers av fag og trinn), med skolens ledelse, med andre aktuelle, lokale aktører om forestillinger og kulturelle arrangementer.
  - Har evne til å gjennomføre prosjekter.

 

 • Inspirator og forbilde

  - for elever og for andre musikklærere.

  - Har bidratt til at musikkfaget har høy/har fått høyere status på egen arbeidsplass, eventuelt i lokalmiljøet.

  - Viser stort engasjement.

  - Motiverer elever til å fortsette med musikk

 

 • Stå-på-vilje grundig og systematisk arbeid i tråd med hovedkomponentene i læreplanen

  - musisering

  - komponering

  - lytting

 

 • Kandidaten må ha vært musikklærer i grunnskolen i minst ett år, og må fortsatt være aktiv i yrket.

 • Den som nominerer må være over 18 år. Kandidatens mulighet styrkes om nominasjonen underskrives av flere.