Musikk i grunnskolen

Opplegg og metodiske tips til undervisningen

Musikkpaletten er gratis for våre medlemmer. Bruk e-post-adressen som er tilknyttet medlemskapet ditt som brukernavn for å logge inn i Musikkpaletten. Dersom du ikke er medlem, meld deg inn i Musikk i Skolen og få tilgang på denne måten. 

Musikkpaletten er en ressursbank  med undervisningsopplegg innenfor kjerneelementene for musikkfaget i grunnskolen. Hvert opplegg er også merket med et nummer i forhold til verdigrunnlaget for opplæringen i Overordnet plan for grunnskolen (tilsvarende nederst på siden). Dette er gjort for lettere å kunne vise hvilke kvaliteter og verdier som er omfattet også av vårt fag, og mange av oppleggene dekker flere av punktene. 

Musikkpaletten omfatter nå 69 undervisningsopplegg for 1. -10.trinn innenfor kjerneelementene i ny læreplan 2020. Ressursbanken vil bli oppdatert og videreutviklet på vår nye digitale plattform våren 2021.

Test ut gratis opplegg HER

Verdigrunnlaget for opplæringen

1. Menneskeverdet

Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten

2. Identitet og kulturelt mangfold

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet

4. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

5. Respekt for naturen og miljøbevissthet

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet

6. Demokrati og medvirkning

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis