Spennende og lærerik MusTek 2014

Torsdag 30.01 og fredag 31.01. ble Norges første store konferanse om musikkteknologi og pedagogikk holdt på Mastemyr i utkanten av Oslo. 115 deltakere hadde funnet veien til MusTek, blant annet ansatte ved skoler, kulturskoler, høyskoler og universiteter, men også andre interesserte. Her lå alt til rette for stort læringsutbytte og muligheter for utveksling. I pausene vrimlet det av mennesker rundt utstillerbordene hvor det var mulig å delta på en utstillerløype med flotte premier.

Håkon Kvidal

Åtte spennende forelesere ga lærerike sesjoner om ulike temaer rundt bruken av teknologi i musikkundervisning (se program nederst). Konferansens hovedattraksjon kom langveisfra for å gi inspirasjon og læring til norske teknologi- og musikkinteresserte: James Humberstone, lektor i musikkpedagogikk ved Sydney Conservatorium of Music i Australia. Han er en av de mest fremtredende ekspertene innen bruk av digitale verktøy i musikkundervisningen. Han ga oss nye perspektiver på hvordan opplevelse og læring kan få et løft med spennende virkemidler. Han understreket lærerens betydning også i undervisning med teknologiske verktøy, for å sikre elevene optimal læring. Humberstone underbygget alle sine betraktninger med oppdatert forskning på området.

 

Vi håper å kunne invitere James Humberstone til Norge igjen ved en senere anledning, og takker Eplehuset for at det ble mulig denne gangen.

 

Ved siden av forelesninger og sesjoner om bruken av musikkteknologiske verktøy ble det også satt fokus på utfordringer  knyttet til hørsel og musikk. Thor Bendiksen kunne fortelle at det i de siste årene har vært en økning av personer som har utviklet alvorlige plager på grunn av tinnitus og nedsatt hørsel. Årsaker til dette kan være mangel på bruk av hørselvern (propper), samt at  ørepropper som brukes til musikkavspilling gjør at høyttaleren kommer for nær trommehinnen. Økningen i bruk av teknologi i musikkundervisningen gjør at vi er nødt til å ha større fokus på forebygging av hørselsskader, mente foreleseren.

James Humberstone takkes av Eldar Skjørten og Ulrika Bergroth-Plur

Mulighet for å besøke utstillerstands i pausene

Tja - hvordan?

Musikk i Skolen og musikkpedagogikk.no ønsker å takke alle forelesere for deres bidrag til konferansen:

James Humberstone, Håkon Kvidal, Lage Thune Myrberget, Eldar Skjørten, Vidar Sæther, Jan Gamre, Ann Sørum Michalsen og Thor Bendiksen.

 

Utstillere og samarbeidspartnere under konferansen var: Norsk Musikkinstrument, Noteservice AS, MFO, Eplehuset, Roland, Rikt, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, SEF, Musikkpedagogikk.no og Musikk i Skolen.

Signe Eide fra Foss Vgs viste et stort talent