Kulturforum - et nav for frivillighet, skole og kulturskole med barn og unge i sentrum

 

 

Årets kulturforumsamling ble avholdt på Møllergata skole fredag 10. april. Bjølsen skolekor åpnet det hele med sprudlende sang som løftet stemningen rett til værs sammen med sin pianist, Eyolf Dale og dirigent Åselill Sæthre Dale.

 

Alexander Krohg Plur, tidligere generalsekretær i Musikk i Skolen og opphavet til kulturforummodellen fulgte opp med et engasjert foredrag om alle mulighetene som ligger i denne. Han ga oss også konkrete eksempler på hvordan dette blir etablert og utviklet innenfor ulike lokale rammer.

 

Ildsjelene bak Ås Musikkarena (Jostein Grolid), Askim kulturforum (Rosa da Silva) og Musikkverkstedet for de Indre Bygder (Øystein Lauen) presenterte sine kulturfora som alle har helt ulik profil, men som har det til felles at de er lokale kulturelle kraftsentra med kulturforummodellen som ramme.

 

Ås Musikkarena har tidligere fått frifondstøtte fra Musikk i Skolen til operaen Munken, og vi fikk oppleve musikalske perler fra denne. Komponisten selv, Michael Grolid, skrev stykket da han bare var var 12 år (!), og var en av musikerne som bidro til en fantastisk opplevelse denne dagen. I tillegg stilte to jenter fra Rustad skoles kulturforum opp med nydelig sang.

 

Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i Skolen, orienterte om Syngende skole, som MiS drifter og utvikler. At denne samlingen ble avholdt i festsalen på Møllergata skole, var ingen tilfeldighet siden Møllergata er en av pilotskolene i Syngende skole. En nydelig bukett av barn derfra, klasse 2B under ledelse av Anne-Maj Bæckman, beviste at skolen virkelig er en Syngende skole! Besøk gjerne Syngende skoles nettside og bli inspirert!

 

I tillegg til alt dette, så var det rigget til Showroom, og vi fikk en unik anledning til å finne nytt undervisningsmateriell for musikkfaget. Stor takk til Norsk Noteservice, Musikkhuset, Norsk Musikkforlag og Edition Lyche for at de rigget til utstilling og presenterte aktuelt stoff og utstyr.

 

Jeg hadde en liten gjennomgang av dagens rammer for drift av grupper og kulturfora, og det som er nytt fra inneværende år. Denne presentasjonen ligger vedlagt sammen med alle de andre innledningene som ble holdt denne dagen:

 

 

Bjølsen skolekor, ledet av Åselill Sæthre Dale. Ved pianoet sitter Eyolf Dale.

Jostein Grolid forteller om Ås musikkarena før elevene fremfører et utdrag fra operaen Munken .

Ulrika Bergroth-Plur fikk deltakerne ut på gulvet!

Showroom

Kort oppsummert; Vi fikk faglig påfyll og inspirasjon til stor glede og nytte for vårt arbeid med barn, unge og musikk, og opplevde svært verdifull erfaringsdeling og nettverksbygging.

 

Tusen takk til alle som deltok ved samlingen vår!

 

Hilsen fra

 

Torunn Øvrebø Brotnow