Norsk Musikkråd lyser ut egne frifondmidler

Norsk Musikkråd har lyst ut frifondmidler. Lokale lag i nasjonalt tilsluttede organisasjoner (som Musikk i Skolen) innen alle sjangere kan søke om støtte på inntil kr. 200.000,- til ekstraordinære aktiviteter, kortere kurs og kompetansetiltak, samarbeidsprosjekter, mangfoldstiltak og lignende med fokus på barn og unge. Du kan søke på disse midlene selv om du har mottatt støtte fra Musikk i Skolen. 

 

Søknadsfristen er 20, november 2014, og søknad med vedlegg sendes til Norsk musikkråd, Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo, eller epost nmr@musikk.no

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.