Norsk og matte + musikk=gøy!

Grunnleggende ferdigheter og tverrfaglig fokus.


Målgruppe:

Grunnskolelærere 1.- 7. trinn. Kurset er først og fremst beregnet på lærere

på småskoletrinnet, men lærere på andre trinn vil også ha utbytte av kurset.

 


Kursinnhold:

Med praktisk tilnærming til stoffet opplever vi det som også skjer i klasserommet:

Musikk skaper glede og trivsel, samhold og konsentrasjon, og ikke minst: fremmer læring! Forholdet mellom de grunnleggende ferdighetene og musikk som uttrykks-og opplevelsesfag danner utgangspunkt for problemstillingene for kursdagen, for eksempel:

 

  • Hvordan kan jeg bruke musikk for å følge opp de grunnleggende ferdighetene?

  • Hvordan kan jeg gjennomføre lese + musikk når jeg ikke er utdannet musikklærer?

  • Er det noen sammenheng mellom elementene i musikk og det å regne eller det å uttrykke seg muntlig?

  • Hvordan kan jeg tolke og bruke kompetansemålene i musikk for de første årstrinnene i forhold til de grunnleggende ferdighetene?

 

Ta kontakt her for pristilbud dersom kurset kan være aktuelt for din skole eller kommune