NTNU tilbyr kunstpedagogikk

Kunstpedagogikk med musikkdidaktisk vektlegging (30 studiepoeng, 2015/16)

 

Videreutdanning i kunstpedagogikk ved NTNU er et samarbeid med Norges Idrettshøyskole. Den er rettet mot lærere, kunstpedagoger og kunstnerlærere som underviser musikk, dans eller drama/teater i grunnskole, videregående skole, kulturskole og i det frivillige kunst og kulturliv.

 

Studiet har flere valgbare emner à 7,5 sp, og gir styrket faglig eller fagdidaktisk kompetanse i enten musikk, dans eller drama/teater, i tillegg til overgripende kunstpedagogisk kompetanse. Frittstående emner kan tas av for eksempel lærere i kroppsøving (der dans inngår), norsk (der drama og teater inngår) eller andre fag.

 

Foto: Bente Skille
Fra KAOScompartido v/ Luis Della Mea

Les mer og søk her innen 15. mars.

Studiets oppbygging

Musikkdidaktikk, høsten 2015

  • Samspills- og improvisasjonsdidaktikk i musikk (7,5 sp) med Egil Reistadbakk og Elin Angelo som emnesansvarlig

  • Vurdering i musikkfag (7,5 sp) med Ingunn Selseth Landrø og Elin Angelo som emnesansvarlig

 

Flerkunstfaglige emner, våren 2016

  • Kunstpedagogisk utviklingprosjekt i praksis (7,5 sp) med Tone Pernille Østern som emnesansvarlig

  • Kunstpedagogikk, refleksjon og profesjonalitet (7,5 sp) med Elin Angelo som emnesansvarlig

 

De fire emnene gir til sammen 30 sp i Kunstpedagogikk med fordypning i musikkdidaktikk.

Studiet tilbys gjennom NTNU KOMPiS (kompetanse i skolen) og er et i samarbeid mellom Program for lærerutdanning og Institutt for kunst- og  medievitenskap ved NTNU, samt Norges Idrettshøyskole. Alle lærere som underviser i skolen kan søke om å ta videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet

Kontakt dans: Tone Pernille Østern (tone.pernille.ostern@plu.no)

Kontakt musikk: Elin Angelo (elin.angelo@plu.ntnu.no)

Kontakt drama/teater: Ellen Foyn Bruun (ellen.bruun@ntnu.no)

 

Se også siden ”Kunstfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU” på facebook.