Ny som musikklærer

Kompetansehevende kurs for lærere som skal undervise eller allerede underviser i musikk.

Mål for kurset:

 

Gi lærere grunnleggende kompetanse i å planlegge og å gjennomføre god klasseromsundervisning i musikk i samsvar med kompetansemålene for faget.

Målgruppen er lærere i barneskolen som har liten eller ingen musikkfaglig kompetanse.

Innhold: Vi tar utgangspunkt i kompetansemålene i musikk innenfor hovedpunktene musisere, komponere og lytte. Grunnleggende kunnskaper i musikkfaget læres bort på en måte som også kan brukes i klasserommet, som notelære, komposisjon ved hjelp av «Veslefrikkmetoden», grunnleggende sangmetodikk, enkle bevegelser til sanger, grunninnføring i enkelt spill på noen instrumenter (piano, gitar/ukulele, perkusjon), hvordan holde en puls, samspill og lytting.

 

Varighet: Kurset er delt over to dager (2x6 timer)

Pris: Pakkepris på de to kursene koster 2500,- /1700,- (medlemmer av MiS, eller lærere fra medlemsskoler). Kurset kan også bestilles av skoler eller kommuner. Les mer her eller ta kontakt for pristilbud.

Kursholder: Kristin Fonnes er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole, og har flere års erfaring som lærer i grunnskole, videregående skole og som dirigent og instruktør i ulike skolekorps. Ved siden av å være fagkonsulent og kursholder i Musikk i Skolen, arbeider hun som kordirigent.