Om frifond

Musikk i Skolen avventer resultatet av den pågående prosessen for om vi kan fortsette å dele ut midler til fritidsgrupper i fremtiden. Det blir fortløpende sendt ut medlemsinformasjon til alle grupper og kulturfora. Fritidsgrupper og kulturfora oppfordres til å søke Frifond Musikk for 2016 siden saken enda ikke er løst.

 

En del av overskuddet fra Norsk tipping, går årlig til fritidsaktiviteter for barn og unge. Frifondordningen kan gi tilskudd til de aller fleste lag og grupper som driver kulturaktivitet, og blir administrert av flere kulturorganisasjoner - deriblant Musikk i Skolen. Søkekriterier og tildelingsrutiner kan variere for de ulike organisasjonene. Musikk i Skolen deler ut midler på vegne av Norsk Musikkråd. 
 

Stiftelser, private bedrifter, offentlig virksomhet (f eks skoler, kulturskoler) eller tiltak i offentlig regi kan ikke motta frifondstøtte.


Musikk i Skolen deler ut midler til grupper med tre eller flere medlemmer/ kulturfora som har hovedaktivitet musikk. Idrettsaktivitet kan ikke få støtte gjennom Musikk i Skolen. Disse gruppene tilhører Norsk idrettsforbund. 
 

Musikk i Skolen har to typer frifondstøtte:

1. 
Aktivitetsstøtte (full støtte eller restmidler)=Støtte til jevnlig aktivitet

2. Prosjektstøtte=Støtte til større prosjekter/ aktivitet utover den ordinære, kontinuerlige aktiviteten i gruppen eller kulturforumet. Dette kan gjerne være samarbeidsprosjekter. For å motta prosjektmidler, må søker være berettiget aktivitetsstøtte og ha levert frifonderklæring. 1/3 av totalt budsjett må dekkes

med egne midler/støtte fra andre.

Alle kulturfora og aktivitetsgrupper som er medlem i Musikk i Skolen, og som driver fritidsaktivitet der hovedaktiviteten er musikk, kan motta Frifond.

Innmelding og betalt kontingent sammen med levert Frifonderklæring er underlag for tildeling.

 

Er du berettiget midler? Se Hvem kan søke