Musikk i Skolen

Vi er en av landets eldste musikkorganisasjoner, og har i over 60 år vært en viktig aktør for musikklivet i Norge.  

Musikk i Skolen er en aktiv og sterk medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn og unges læringsarenaer med praktiskestetiske virkemidler. Vi er støttet av Kunnskapsdepartementet og er del av SEF - samarbeidsforum for estetiske fag.

Vi arrangerer studieturer, konferanser og nasjonale fagsamlinger som Musikklærernes dag, Afterwork/pedagogisk kafé, kurs seminarer, større arrangementer som Skolenes sangdag.

Musikk i Skolen er operatør for Syngende skole, og har utviklet og driver sangbanken.no

Vi tilbyr nettressursbanken Musikkpaletten, som jevnlig oppdateres med nye undervisningsopplegg, og vi har våre egne utgivelser i serien Musikk i Skolen inspirerer. Alt for målgruppen 1. - 10.trinn.

Musikk i Skolen har etablert og deler årlig ut Musikklærerprisen etter nominasjoner fra hele landet.

Vi gir innspill til kultur- og utdanningspolitiske initiativ og vedtak, og gir høringssvar om skolens fag- og handlingsplaner.

Musikk i Skolens nyhetsbrev sendes ut 4-5 ganger pr år til medlemmer og andre interesserte.

Organisasjonens hovedformål er å gi barn og unge mulighet for å utøve og oppleve kulturelle aktiviteter både på skolen og i fritiden uavhengig av foresattes økonomi. Vi jobber politisk for å styrke musikkens og kulturens plass i samfunnet generelt. Vårt hovedfokus er barn og unges oppvekstmiljø og vi jobber for å øke kulturfaglig kompetanse i nærmiljøet – både innenfor og utenfor skolen. 

Våre medlemmer er:
Pedagoger, skoler, kulturskoler, barnehager, organisasjoner, institusjoner, kulturfora, grupper (vokal- og instrumentalensembler) andre som jobber med barn og unge i alderen 6-18 år.