Opp på scenen! - med Proppen & Labbetruten

Et kurs i å sette opp forestillinger med elever på barnetrinnet

 

Målgruppe:

Førskolelærere, lærere på 1.-7. trinn, kulturskolelærere og andre interesserte                              

Innhold:

Med utgangspunkt i musikalen Proppen & Labbetruten går vi igjennom de ulike momentene i å sette opp en forestilling på barneskolen. Kurset er delvis lagt opp som en workshop, der deltakerne selv er med å prøve ut virkemidler og øvelser, uten at noen vil bli eksponert eller på noe vis komme utenfor komfortsonen.

 

Mottoet er: En trygg læringsarena – alle opp på scenen!

 

Temaer for dagen:

 

  • Organisering av prosessen, fordeling av funksjoner og oppgaver blant lærerne, planleggingsverktøy

  • Trygghet skaper godt samarbeid! Få alle elevene opp på scenen!

  • Regiarbeid, dramaøvelser, hvordan bruke teksten som utgangspunkt for å la egen fantasi og kreativitet blomstre, humor

  • Å synge med elever på barnetrinnet, arbeide med kvalitet i sangen, formidling

  • Scenografi – utforsking av muligheter

Kurset varer 6 timer og kan bestilles av skoler eller kommuner. Les mer her eller ta kontakt for pristilbud.