Oppstartsseminar for Syngende skole

 

 

Det pågår en nasjonal satsing på sang i Norge! Prosjektet Krafttak for sang har initiert noen satsingsområder innenfor sang som skal bidra til at sangvirksomheten i Norge blir styrket. Områdene det skal satses på er Syngende kommune, Sang i eldreomsorgen, Sang og helse, Sang og integrering samt Sang for barn og unge, som er ett av hovedområdene det skal satses på. Musikk i Skolen har i forbindelse med Krafttak-prosjektet operatøransvar for den satsingen som retter seg mot barn og unge, pilotsastsingen  Syngende skole. Mer om bakgrunnen for Syngende skole.

 

For skoleåret 2014/2015 blir Syngende skole-modellen prøvd ut i 17 barneskoler rundt om i Norge. Pilotskolene får tilgang til en rekke ressurser, opplæring og oppfølging, samtidig som skolen også forplikter seg til et antall obligatoriske og valgbare tiltak. Syngende skole-konseptet gjelder hele skolen, ikke bare musikklæreren eller de som er spesielt interessert i musikk. 

 

I september og oktober gjennomføres oppstartsseminar for alle de 17 pilotskolene i Syngende skole, og vi gleder oss til fortsettelsen!

Kjempestemning under oppstartsseminaret på  Bjørnemyr skole på Nesodden.

Sangglade barn på Bjørnemyr skole .

Ulrika Bergroth-Plur er klar for oppstartsseminar på vakre Innlandet skole i Kristiansund...

... og lærerne er med!

Frisk oppstart for de to skolene på Sortland!