Landsmøte 2015 

 

Musikk i Skolen gjennomførte 9. april landsmøte på Møllergata skole i Oslo. På møtet fikk vi innledningsvis fra undervisningsinspektør Catrin Hansen høre litt om bakgrunnen for skolen samt hvordan den i dag arbeider. Vi fikk også høre hvorfor skolen har valgt å være med som pilotskole i Syngende skole-satsingen.

 

I løpet av landsmøtet ble det blant annet vedtatt justerte vedtekter, nye medlemskontingenter, og nytt styre.

 

Musikk i Skolens nye styre 2015-2017:

Styreleder Bjørn Morten Kjærnes (ny), rektor ved Kontra kulturskole i Ski

Rachel Brand (ny), produsent i Rikskonsertene

Hilde Solberg, rektor for Gosen ungdomsskole i Stavanger

Trond Magne Lærum Brekka, fløytist i Oslo-filharmonien

Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder for DIXI- Ressurssenter for voldtatte

 

Varamedlemmer:

Første vara: Terje Posaas Nilsen, inspektør ved Åsgård skole i Ås

Andre vara: Mary Gussiås Johnsbråten (ny), Musikk- og kontaktlærer, kulturkontakt Sørumsand skole

 

Landsmøtet vedtok også nye medlemskontingenter fra 2016:

 

Kulturforum:                                    

Aktivitetsgrupper:                         

Skole:                                                  

Kulturskole:      

Organisasjon:   

Individuelt medlemskap:

(arbeidsplassen ikke medlem)

Individuelt medlemskap:             

(arbeidsplassen er medlem)

NY: Studentmedlemskap:

Kr. 3000

Kr. 870

Kr. 870

Kr. 870

Kr. 870

Kr. 490

 

Kr. 380

 

Kr. 380 - gjeldende fra 2015