Påmelding til kurs

Avmelding:
Hvis du melder deg av senere enn 14 dager før kurset må du betale halv kursavgift. Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, betales full kursavgift. Skulle du bli forhindret i å delta, kan du eventuelt overlate plassen til en kollega. Musikk i Skolen gir beskjed senest 7 dager før kursdato om eventuell avlysning av kurs.