Pressemelding fra Kultur- og kunnskapsdepartementene

 

 

 

Den kulturelle skolesekken og kulturfeltet styrkes gjennom reorganisering. For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling av tilbudet innenfor alle kunstuttrykk, får dagens Rikskonsertene nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Samtidig styrkes DKS med 12,2 millioner kroner.

 

Musikk i Skolen er glad for at begge departementene, sammen, har valgt å finne løsninger på DKS-utfordringene. Musikk i Skolen har i lang tid arbeidet for å styrke koblingen mellom kunstnerisk opplevelse og læring og har i forskjellige sammenhenger synliggjort konsekvensen av at skolen har forholdsvis lite eierskap til DKS. Det at departementene har tatt dette grepet, tror vi vil  styrke skolesiden og derved sikre at Den kulturelle skolesekken blir et unikt, gjennomgripende og sjelsettende kunstpedagogisk tiltak i norsk skole. Musikk i Skolen håper og gleder seg til å få bidra inn i den kompetanse- og kvalitetsutvikling som nå står før døra!

 

Se pressemelding og pressekonferanse her

På pressekonferansen. Fra venstre: Direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland, kulturminister Thorhild Widvey, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl og direktør i Kulturrådet Anne Aasheim. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet