Prosjekter som har fått Frifondstøtte

Er du nysgjerrig på hva andre grupper og kulturforum har funnet på? Under ser du noen av prosjektene som tidligere har fått Frifondstøtte. Kanskje finner du inspirasjon til egne prosjekter?

BKH Kulturforum har satt opp "Muntre Musikanter"

Mai 2015

Barna i BKH Kulturforum gjennomførte en flott forestilling på Blå grotte. Barna fikk oppleve hvordan man arbeider med en forestilling fra planleggingen og øvingen og helt frem til generalprlve og fremføring. Barna var aktive i prosessen, de fikk være med å bestemme kostymer og de kom med innspill underveis i innstudering til bevegelser og mimikk. De hadde stor glede av å ha med profesjonnele innstruktører (Mari Maurstad, Gro Lystad, og dansepedagog), samt at de hadde muligheten til å leie en profesjonell scene med godt teknisk anlegg. Det løfter forestillingen enda ett hakk.

"Shanties i drift"

 

Juli 2015

I samarbeidsprosjektet "Shanties i drift" fikk unge lokale, talentfulle dansere og musikere utviklet selve forestillingen i nært og kreativt samarbeid med profesjonelle koreografer og musikere. Det ble spilt totalt 15 forestillinger under selve Tall Ships Races i Kristiansand for et stort internasjonalt publikum - og "Shanties i drift" fungerte da utmerket på brygger, scener, på gigantiske skipsdekk, på bystranda og i den store paraden med titusener av unge fra hele verden. Forestillingen var en stor suksess, og samlet hundrevis av folk hver gang den ble spilt som pop-up og flashmobs.

Funksjonshemmede skaper spennende musikk

Mai 2015

SAFD-gruppen som prøvde ut og tok i bruk elektroniske instrumenter og lyder består av fem personer med omfattende funksjonsnedsettelser. Fire av de fem har ikke talespråk og kun noen få og svært små viljestyrte bevegelser som de kan bruke til å spille. Hver av dem fikk et elektronisk instrument der de har mulighet til både å spille toner, akkorder og å påvirke disse med ulike musikalske filter og effekter.

Musikerne i SAFD spilte og lyttet med entusiasme og ga med smil og innsats uttrykk for at de trivdes med å ha det hele og fulle ansvaret for det musikalske resultatet. De viste selv at det er mulig å skape god musikk selv om man bare kan bevege hodet litt.

Musikalen "Aladdin Jr."

 

Desember 2014

Kongsårdmoen Barne- og Ungdomsteater, som har faste innslag i Kongsberg kulturliv, satte opp musikalen Aladdin. Gjennom høsten og vinteren 2014 hadde de et omfattende arbeid med innøving av musikalen, samt at foreldrene har jobbet med kulisser, kostymer, PR, Lyd/lys-produksjon mm. Eksterne instruktører fra Studio 3 var leid inn for å heve kvaliteten på noen av de største musikalske innslagene. 
5 gode forestillinger var utsolgt. Kongsårdmoen Barne- og Ungdomsteaters mål er å skape en positiv læring samtidig som trygghet og fellesskap står sentralt.

Seminar og konsert med "Happyflutes"

Mai 2015

Fløyteorkesteret Happyflutes arrangerte helgeseminar med påfølgende konsert.
Hensikten var å sette fokus på konsertforberedelse og utøving, litt undervisning i teori, og å lage en fin sosial ramme for helga. Det ble en veldig godt gjennomført helg, musikantene var svært fornøyde, konserten fikk veldig god mottagelse av foreldre og andre som hørte på. Prosjektet var åpent for alle, og med faste og inviterte deltakere hadde vi 18 fløytister til seminar og påfølgende konsert.

"Snødronningen"

 

Februar 2015

Snødronningen ble framført som utendørs musikkteater på Brusve Gård og museum. Frol Kulturforum, Kulturskolen i Levanger og Bymuseet i Levanger samarbeidet om produksjonen. Nytt manus ble utarbeidet med utgangspunkt i eventyret med samme navn. Ivrige foreldre i hjelpeapparatet ordnet vinterstemning med forsvarets hvite kamuflasjenett og hvite åkerduker. Is-skulpturer og lyssetting laget også en magisk stemning på tunet. 

"Tornerose sett gjennom froskens øyne"

Mars 2015

Bakkeløkka kulturforum setter årlig opp en musikal av barn og unge. Under innstuderingen av "Tornerose" ble ungdommene utfordret til å skape sin egen rollefigur. De fikk noe regi ut fra manus, men måtte i tillegg skape egne replikker og komponere dans og musikk ut fra gitte rammer. Tre teatergrupper i kulturforumet var samlet om denne forestillingen for å kunne dra nytte at tre instruktører. Et flott samarbeid hvor det var moro å se samspillet mellom eldre (erfarne) og yngre skuespillere.

Musikalen "Legally blonde"

 

Desember 2014

Kulturforum "Back to Broadway" framførte musikalen "Legally blonde".
Med auditions, prøveperiode, bandøvinger og framføringer var det et kjempeløft for alle involverte. Veldig flott for bandet å få utvidet repertoaret sitt og fantastisk for blåsere fra skolekorpset å få spille i et band. Med elever fra skolekorps, kulturskole, en bandgruppe, profesjonell pianist + 50 skuespillerne på scenen, var det en stor produksjon med mange involverte. Sammen fikk vi til noe som ingen av oss ville fått til alene. Veldig krevende og veldig artig!

"Nøtteknekkeren"

 

Desember 2014

Cygnets Kulturforum satte opp "Nøtteknekkeren" i Kulturhuset i Tromsø. De samarbeidet med både profesjonelle dansere og en scenekamputøver for å gjennomføre balletten på best mulig vis. Hensikten var å lære den store kampscenen mellom Rottekongen og Nøtteknekkeren på best mulig måte. De måtte lære seg å håndtere våpen og elementer ved koreograferte kampscener. Det var vanskelig å får det til å se ekte ut, og krevde mye styrke og innlevelse,  De erfaringer vi har gjort er positiv og lærerik.

Frol kulturforum har satt opp "Fame!"

April 2014

Hele Frol Oppvekstsenters doble gymsal ble bygget opp som en black box med profesjonelt tilrigget scene, lyd- og lysdesign. Hensikten var å gi barn, unge og voksne noe å strekke seg etter - og å gi befolkningen i Levanger et kunstnerisk tilbud på høyt nivå og til overkommelig pris. Prosjektet var for barn, unge og voksne over 13 år, med nærmere 40 personer på scenen og i orkesteret. Samarbeidet mellom kulturforumet, kulturskolen med elever og instruktører, foreldre i både sceneroller og støtteapparat har vært en suksess. 

"Sweeny Todd"

 

April 2014

Ungdommens Musikkteater Askim har satt opp "Sweeny Todd"! Dette er et krevende stykke å sette opp, med vanskelig musikk. Musikkteateret leide et tomt butikklokale og bygget scene på stedet. Forestillingen slo svært godt an blant publikum. Ungdommene samarbeidet med andre teatergrupper og sangkor i Østfold, og holdt auditions for å få med nye medlemmer i gruppa. Stykket hadde skuespillere i alderen 13-67 år, og flere har blitt medlem av Musikkteateret i etterkant. Oppsetningen har både ført til nyrekruttering og styrket samholdet i gruppa. Suksess! 

"Fantasi" hos Kulturforum for Fet Kulturskole

Mai 2014

Denne forestillingen var et samarbeid mellom Kulturforum for Fet kulturskole, Fet Kompani og Fet ungdomskor. Barna fikk være med å velge "fantasi" som tema for dansen, og det var både popstjernedrøm og prinsessedrøm. Målet med forestillingen var å gi danserne og koristene erfaring med å være del av en profesjonell produksjon og oppleve gleden ved å stå på en skikkelig scene. Resultatet ble forestilling i Lillestrøm Kultursenter med gode tilbakemeldinger fra både publikum og deltakere. 

 

 

 

Alværndagene 2013-2014

 

November 2013 & Mai 2014

Alværn ungdomsskoles kulturforum arrangerer åpne musikalske forestillinger som gir aktivitesgrupper og elever tilknyttet deres skoledistrikt anledning til å få vist seg fram på scenen. De opplever stort engasjement og sterk vekst i antall barn og unge som ønsker å stå på scenen, noe som gjør forestillingene lengre for hvert år. Kulturforumet arrangerer workshops for aktivitetsgruppene, som samler ungdommene om en ny produksjon. Band og unge som spiller et instrument i korps eller på kulturskole øver inn låter sammen. På denne måten oppstår et miljø der musikkinteresserte barn og unge samarbeider og blir kjent med hverandre. 

Bandhelg i Byremo

 

Februar 2014

Musikkverkstedet for de indre bygder arrangerte bandhelger i februar. Disse hadde rytmiske instruktører, og hensikten var å få opp interessen for band. Bandhelgene har hatt stor deltagelse med hektisk aktivitet, og ungdommene ønsket seg flere etter at prosjektet var avsluttet. Bandhelger har kommet for å bli på Byremo, og skal arrangeres også dette skoleåret. 

Førjulstemning i Bortistu

 

Desember 2013

Sammen med grupper fra kulturforumet, andre yngre musikere, sangere og kor arrangerte Oppdal kulturforum førjulskonsert. De unge har hatt egne låtønsker, bidratt til arrangement av låter og har gjennom hele prosessen

kommet med innspill. Resultatet ble to fulle konserter på en magisk arena i Storlidalen. 

Når utøvere i forskjellig alder og på ulikt nivå kommer sammen på denne måten lærer alle mye av hverandre. I dette prosjektet har utøverne løftet og støttet hverandre, som igjen har bidratt til stor grad av deltagelse. 

Ås MusikkArena arrangerer kammeropera!

August 2014

Ås MusikkArena har satt opp Kammeroperaen "Munken". Dette er et samarbeidsprosjekt mellom musikkstudenter, dyktige amatører, musikere tilknyttet "Unge Talenter" ved Barrat-Due Musikkinstitutt og ikke minst barn fra lokalmiljøet i alderen 7 til 14 år. Resultatet ble en forestilling med høyt kunstnerisk nivå, og de barn og unge som deltok har fått et positivt inntrykk av opera som sjanger!

Konsert med Kill Basa

 

April 2013

Kill Basa er et av Musikk i Skolens medlemsband. I 2012 fikk de prosjektstøtte til å sette opp en konsert med egenkomponert musikk. Denne ble holdt som en del av Arendal Kulturhus sin Blackbox-serie, og bandet spilte her hele 17 egenproduserte låter! Arrangementet ble en suksess med omtrent 100 publikummere. Bandet sto selv for rigging og styring av lyd og lys, og brukte også en del tid i studio med å lage backingtracks på en del av låtene. 

"Magic Musical" ved Holtan Ungdomsskole

April 2014

"Magic Musical" er en forestilling som ble fremført ved Holtan ungdomsskole 

24. april 2014 i regi av Sound of Kids kulturforum. Det var 6 ungdommer i styringsgruppa som i samarbeid med instruktørene plukket ut 10 kjente sanger fra musikaler og filmer. Aktivitetsgruppene "Sentrumssangerne" og "Rhapsody" var også med på prosjektet. Det var tilsammen 28 dyktige ungdommer som jobbet med dans og sang flere dager i uken frem mot premieren. De brukte innleide lyd- og lysteknikere, og var meget fornøyd med det. Forestillingen varte en time, og ble en stor suksess!

"Løvenes konge" ved

Gjellerås skole

April 2014

"Løvenes konge" var et samarbeidsprosjekt mellom Gjellerås kulturforum og SFO, der totalt 80 barn mellom 6 og 13 år deltok. Det ble leid inn ekstra teater-, danse-  og lysinstruktør til prosjektet, og rene kulturforumgrupper jobbet med sine oppgaver. Alle kostymer og kulisser ble produsert fra januar 2014, og 30. april ble forestillingen vist 2 ganger for skolens elever og foresatte.

Konsert med Fetsund barne- og ungdomskor

Mars 2014

Fetsund barne- og ungdomskor samarbeidet i dette prosjektet med kunstgrupper fra Kulturskoletimen på alle skolene i kommunen, samt dansegrupper i kulturskolen. Resultatet ble forestillingen "Dunderly - en monsterkonsert" i mars 2014. Konserten var avslutningsforestillingen i «Ung kulturuke» i Fet. Hele fem korgrupper og to dansegrupper bestående av barn i alderen

6 til 17 år, deltok. Med på forestillingen var også Gaute Ormåsen. Musikken og budskapet i forestillingen bygger opp under verdier som inkludering, viktigheten av å hjelpe hverandre og godta hverandre som man er, og at vi alle trenger en venn.

#livetrettogslett

 

Februar 2014

Øvre Nidelven Kammerskor satte i februar 2014 opp musikalforestillingen "#livetrettogslett". Resultatet ble to fulle saler i Klæbu kulturhus med flott stemning og stormende jubel.

Koret har mange unge sangere, men fikk også med 15 barn i alderen 9 til 11 år fra skolen i Klæbu. Responsen etter forestillingen viste at de hadde fått til en fin balanse mellom barn/unge og voksne.

"Ja mi kan" i Høvåghallen

 

September 2013

"Ja mi kan" ble i september 2013 arrangert for fjerde gang. Dette er en kulturkveld for hele Høvåg der barn og ungdom viser hva de kan innen scenekunst og annen skapende aktivitet som bilde, skulptur og tekstil. Dette arrangementet involverer mesteparten av barn og ungdom i bygda, og de har selv ansvar for både salg av inngangsbilletter og kafevarer, sceneinnslag, rigging, og kunstutstilling. I tillegg har de ansvaret for å være konferansierer under arrangementet.

Ribbungspillet: Jakten på

Bene Skinnkniv

August 2013

Jakten på Bene Skinnkniv er tittelen på en forestilling med nyskrevet musikk og manus. Dette er en forestilling inspirert av lokalhistorie fra middelalderen i vårt område. Fet kulturskole markerer sitt 50 års jubileum med forestillingen, og Kulturforum ved Fet kulturskole har vært en viktig bidragsyter for å legge til rette for at enda flere barn og unge i kommunen kan delta i tillegg til kulturskolens elever. 100 aktører deltok på scenen. Dette var et tilbud som var åpent for alle barn og unge som ønsket det og stilte på audition.

Tromsø ungdomssymfoniorkester

Desember 2013

Tromsø ungdomssymfoniorkester er et prosjektorkester som høsten 2013 ble satt sammen av ungdom fra Tromsø. I tillegg samarbeidet de med Nordnorsk opera- og symfoniorkester, som stilte sine profesjonelle strykere til disposisjon for generalprøve og konsert. Målet var å gi unge et nærmøte med fantastisk musikk og dyktige musikere. Forberedelser ble gjort hele høsten 2013, og etter en intensiv prøveperiode en uke i desember med profesjonell dirigent, var det klart for konsert 12. desember. Konserten ble en unik opplevelse for alle involverte, utøvere såvel som publikummere.

Grillkonsert i Ski

 

Juni 2013

Kontra kulturforum arrangerte i juni 2013 en minifestival, "Grillkonsert", for flere av aktivitetsgruppene knyttet til forumet, samt skolekorps og kulturskole. Det ble en flott synliggjøring av aktiviteten rundt Kontra, både for utøvere, publikum og kulturarbeidere.

Alle involverte la bredsiden til og samarbeidet på tvers av vante grupper. Minifestivalen ble en publikumssuksess og skal også gjennomføres i 2014.

Grevefestivalen 2014

 

April 2014

Grevefestivalen 2014 er en lokal kulturfestival i Tønsbergområdet og er et samarbeid mellom Greveskogen kulturforum og Greveskogen videregående skole. Festivalen har hatt ulike konsert og fremføringsarenaer der lokale musikkgrupper, dansere og dramalinjen ved Greveskogen vgs har samarbeidet og vist frem sine produksjoner. Ved å samle forestillinger med ulike kunstneriske uttrykk i et kort tidsrom ble ungdommenes

produksjoner synlige for lokalsamfunnet. I løpet av Grevefestivalen 2014 var rundt 1000 publikummere innom, og festivalen skal arrangeres igjen i 2015. 

Samisk samarbeidsprosjekt

 

Februar 2013

Sandnes kulturrøre kjøpte for prosjektstøtten inn 25 djember, en idè som var en direkte følge av prosjektet "Joik har større kraft enn krutt". Tanken var å bidra til å integrere det samiske språket, musikken og fortellertradisjonen i lokalsamfunnet. Sandnes skole deltok i prosjektet med samtlige elever, rundt 90, og det ble undervist i trommer og joik. Noen av elevene deltok på flere runder med kurs, og har blitt veldig flinke. De har opptrådt ved flere anledninger, både på bygdekveld, sommeravslutning og Samefolkets dag i februar 2013.