Retningslinjer for kulturforum

Et kulturforum er en modell for å samordne og organisere flere kulturaktiviteter på samme sted. Kulturforumet skal følge disse retningslinjene

Er du usikker på hvordan vedtektene til kulturforumet ditt skal se ut? Vi har laget et eksempel som du gjerne kan følge: mønstervedtekter for kulturforum