Rikskonsertene får utvidet mandat og nytt navn

 

19. august 2015

 

I går innkalte Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet til pressekonferanse om framtiden for Rikskonsertene og DKS. For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, og høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, får dagens Rikskonsertene nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Samtidig styrkes DKS med 12,2 millioner kroner.

 

Musikk i Skolen er glad for at begge departementene, sammen, har valgt å finne løsninger på DKS-utfordringene. Musikk i Skolen har i lang tid arbeidet for å styrke koblingen mellom kunstnerisk opplevelse og læring. Det at departementene har tatt dette grepet, tror vi vil styrke skolesiden og derved sikre at Den kulturelle skolesekken blir et unikt, gjennomgripende og sjelsettende kunstpedagogisk tiltak i norsk skole. Musikk i Skolen håper og gleder seg til å få bidra inn i den kompetanse- og kvalitetsutvikling som nå står før døra!

 

Se pressemelding og pressekonferanse her.