Rytmediktat (av Kerstin)

Målgruppe: 2. - 7. trinn

 

Oppgaven: Elevene skal gjenkjenne rytmemønstre som blir sagt eller spilt av lærer og velge ut riktig

rytmekort ut i fra det de hører.

 

Tidsramme: ca. 15 minutter

 

Ressurser: Rytmekort

 

Innhold og framgangsmåte:

Lag for eksempel åtte forskjellige rytmekort med fire slag i hvert kort. Varier med ulik lengde på notene og eventuelt pauser, med utgangspunkt i elevenes nivå. Kopier disse opp i flere eksemplarer. Del gruppen inn i lag (2-3 elever i hver). Hvert lag får utdelt et sett med rytmekort. Læreren har på forhånd bestemt i hvilken rekkefølge kortene skal leses eller spilles. Læreren kan ta en pause mellom hvert rytmekort (alt etter vanskelighetsgrad). Elevene skal gjennom å lytte finne ut riktig rekkefølge på kortene.