Sal og scene 1 og 2

Skal du sette opp en forestilling med klassen, eller underviser du i valgfaget Sal og scene? Musikk i Skolen tilbyr to kurs i produksjoner for ungdomstrinnet, med fokus på involvering av elevene i hele prosessen.

 

Målgruppe: Lærere på 8.-10. trinn, kulturskolelærere, andre interesserte

 

Innhold

  • Gjennom konkrete øvelser viser vi metoder for å komme fram til en ferdig produksjon i samarbeid med elevene, enten det dreier seg om å sette opp et stykke, lage en forestilling selv, lage en konsert, installasjon, sirkusforestilling eller film.

  • Fokus på fagets muligheter, utfordringer i aldersgruppen og gleden ved å jobbe kreativt – sammen!

  • Oppvarming: Hvordan få elevene aktive og engasjerte? Stikkord: energi, konsentrasjon, trygghet. Pulsarbeid og stemmebruk som grunnleggende momenter.

  • Metoder for å jobbe med musikk, drama, kostymer, scenografi, dans, tekst etc.

  • Metodiske tips for å inkludere alle elevene og styrke samarbeidet.

  • Vurdering og egenevaluering.

  • Styringsverktøy for prosess og produksjon, der det arbeides på mange områder samtidig, både på, bak og utenfor scenen. Plan for undervisningsåret som helhet.

  • Forslag til tverrfaglig arbeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto:  Kristin Svorte/Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur i Opplæringen

Sal og scene 1:

Fokus på musikkteater og organisering av faget.

 

 

Sal og scene-kursene er frittstående, og forutsetter ikke deltagelse på tidligere kurs. Men påmelding til flere kurs samtidig gir rabattert deltakeravgift.

Sal og scene 2:

Vi tar for oss  to typer produksjoner: Dikt og musikk og Installasjon med sko, lyd og lys. Vi går praktisk til verks og lager våre egne kreasjoner slik vi ville ha gjort det med elever. Ta med to par sko av helt ulik art (størrelse uvesentlig) og lommelykt hvis du har.

"Lærere på Sal og scene burde vært påmeldt obligatorisk! Det sikrer kvaliteten i faget og sørger for at vi går i samme retning på de forskjellige skolene i kommunen". 

 

Tidligere deltaker på Sal og scene-kurs

Pris:

Kurset varer i 6 timer og kan bestilles av skoler, kulturskoler, kommuner eller andre. Les mer her eller ta kontakt for pristilbud.