Forslag til program på Skolenes sangdag 2016

Repertoar:

 

 • Savannen våkner    

 • Grevling i taket                    

 • Hanen stend på stabburshella

 • Den første løvetann

 • Kveldssong for deg og meg

 • Den du veit    

 • Skolenes sangdag-sangen: Større enn størst

 

Dere kan selvsagt velge bort sanger eller supplere med egne sanger dersom dere vil.

 

Sangene finnes med ekstrastemmer og koreografier, men fungerer selvsagt like bra uten. Her velger dere det som passer dere best.

Program:

Intro: Det spilles svake jungellyder over anlegget idet elevene kommer inn. Lyset dempes og elevene blir stille i salen. På et avtalt signal (for eksempel triangelslag) går dere over til å starte på Savannen våkner.

 

Savannen våkner: Lydene fra anlegget blir svakere mens dere overtar med egne lyder fra jungelen: regnlyder, vind, apekatter som tjatrer, fugler, ul i det fjerne… Bruk fantasien! La noen fortsette med lydene mens resten synger introen (Gaga hej …). Fordel gjerne versene mellom klassene, eller syng alt i fellesskap. Lag en outro med jungellyder som blir svakere og svakere – kanskje kommer det et regnsyll til slutt, som ender med noen få dråper og fuglekvitter før det blir HELT stille?

 

Grevling i taket: Start gjerne sangen med kazoo, slik som Knutsen og Ludvigsen gjør! (se link) Her finnes koreografi (se video) som alle elevene kan utføre.

 

Hanen stend på stabburshella: Denne sangen utføres uten komp. Barna kan høre sin egen stemme og de andres på en tydeligere måte, og sangen blir skikkelig tøff dersom man synger den i kanon, eller bruker enkle ostinatstemmer som du finner her.

 

Den første løvetann: Denne kan synges av alle i sin helhet, eller grupper/klasser kan ha hver sine solovers. Første og siste vers kan i tilfelle synges i fellesskap.

 

Kveldssong for deg og meg: Her finnes koreografi til refrenget. Kanskje man ønsker en eller et par solister i første vers?

 

Den du veit: Her finnes koreografi til refrenget.

 

Større enn størst: Her finnes koreografi.

 

Avslutning: Alle tar hverandre i hendene, holder armene over hodet og sier: "GOD HELG!"

Noe å tenke på
 • Øv inn sangene slik at elevene kan dem utenat! Prøv å ikke ha sangtekster på skjerm, og i hvert fall ikke som noter/papir. Jo mer kontakt man kan skape mellom deltakerne i stunden, jo bedre.

 

 • Vis gjerne bilder knyttet til sangene på prosjektor – bare ett bilde per sang slik at det ikke blir forstyrrende. På denne måten ser elevene hvilken sang som kommer.

 

 • Pynt gjerne litt i rommet, hvis dere har anledning til det (for eksempel blomster, bjerkekvister, fargeglade girlandere i taket osv.). Hvis rommet er litt annerledes oppleves også samlingen/konserten som litt mer annerledes enn en vanlig samling.

 

 • Prøv å lage en helhet der det ikke sies noe mellom sangene, men der dere går rett på neste sang. Man kan gjerne tenke seg en fast overgang mellom sangene, for eksempel enkle toner fra et instrument. Lag kanskje et program som henger på veggen, eller på skjerm, der barna kan se rekkefølgen. Prat bryter ofte opp den kunstneriske helheten og opplevelsen kan bli mindre vellykket.

 

 • Husk å lage en fin helhet/ramme for hver sang, ved å la det være noen sekunder stillhet både før man begynner sangen, og etter at den er ferdig. Ikke stress, men la opplevelsen henge igjen noen sekunder i salen!

 

 • Sjekk at lydutstyret er i orden og fungerer som det skal før samlingen starter. Det er kjedelig med tekniske avbrudd som ødelegger den kunstneriske helheten.

 

 • Sørg for at det blir helt stille før dere hilser velkommen, og så skaper litt magi, f eks gjennom en lyd fra et spennende instrument eller liknende (f eks chimes, kling i en klokke, klokkespill osv..). Deretter jungellyder… Skap konsentrasjon og maksimal oppmerksomhet!

 

 • Avslutningen: Tenk igjennom hvordan dere vil avslutte samlingen, slik at den ikke oppleves kaotisk. Forbered gjerne elevene på dette. Hvordan kan dere samle alles oppmerksomhet uten å rope? Kanskje bukker alle og klapper for seg selv, eller dere tar bølgen (sangbølgen?), dere tar hverandre i hendene og sier samlet: «God helg!», eller dere spiller igjen på et instrument som betyr at det skal bli helt stille, og sier noen hyggelige avslutningsord.

 

 • Avtal med kollegaene hvilken rekkefølgen klassene kommer inn / går ut i. Forbered elevene på dette, slik at de ikke begynner å gå ut før det er deres tur.