Samarbeidsforum for estetiske fag

Samarbeidsforum for estetiske fag ble stiftet i 2009 med tre medlemsorganisasjoner:

Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen.

SEF har ca 14.000 medlemmer - lærere, skoler, utdanningsinstitusjoner, medlemmer i kulturfora, kunstorganisasjoner m.fl.
 

SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.
 

SEFs arbeid vil først og fremst omfatte faglig og fagpolitisk virksomhet knyttet til skole-, utdannings- og kulturpolitiske saker, faglig utviklingsarbeid, konferanser og kursvirksomhet. I dette arbeidet vil vi søke samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner.
 

SEF ønsker å være en fagpolitisk pådriver overfor skole-, utdannings- og kulturpolitiske myndigheter og tar også mål av seg til å være informasjonskanal overfor myndigheter, skoler, utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer.
 

SEF besitter høy faglig og fagpolitisk kompetanse om de estetiske fagene i grunnskole, videregående opplæring, kulturskole og lærerutdanning, om kunstutdanning og Den kulturelle skolesekken. Vi vil være aktive i høringer og debatter knyttet til disse områdene – alene og sammen med andre organisasjoner og fagmiljøer. 

Politisk arbeid/høringsuttalelser


 

SEFs styre

  • Kristian Ulyses Andaur (Kunst og design i skolen), styreleder

  • Ole Henrik Holøs Pettersen (Musikk i skolen), nestleder

  • Arne Marius Samuelsen (Kunst i skolen)

  • Catrine Lie (Kunst og design i skolen)

 

Varamedlemmer

  • Line Wælgaard, Kunst i skolen

  • Eivind Moe, Kunst og design i skolen

  • Else Margrete Lefdal, Kunst og design i skolen

  • Rannveig Kvifte Andresen, Musikk i skolen

 


 

SEF - Samarbeidsforum for estetiske fag
www.sef.no
kontor@sef.no
0047 45 22 18 47