Landsmøte i SEF 2015

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) består av Musikk i Skolen, Kunst i Skolen, og Kunst og design i skolen. SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

 

Landsmøtet finner sted 29. april 2015 kl. 17 - 19 i SEFs lokaler i Trondheimsveien 2, Oslo

Dagsorden

 

Konstituering:

1 - Valg av møteleder

2- Valg av 2 referenter

3- Valg av 2 protokollunderskrivere

3- Registrering av stemmeberettigede deltakere

4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Saksliste:

l-sak 1/15: Årsmelding for 2013 og 2014

l-sak 2/15: Prinsipprogram for 2015- 2016

l-sak 3/15: Handlingsplan for 2015- 2016

L-sak 4/15: Regnskap for 2013 og 2014

L-sak 5/15: Innkomne saker

L-sak 6/15: Fastsetting av medlemskontingenter for 2015 og 2016

L-sak 7/15: Fastsetting av styrehonorarer

L-sak 8/15: Revisjon av vedtekter

l -sak 9/15: Valg av styreleder, nestleder og valgkomite; oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer

Påmelding til landsmøtet gjøres til Signe Kalsnes sk@nmh.no innen mandag 27.april kl. 12