Søknad om Frifondmidler for 2016

Musikk i Skolen avventer resultatet av den pågående prosessen for om vi kan fortsette å dele ut midler til fritidsgrupper. Det blir fortløpende sendt ut medlemsinformasjon til alle grupper og kulturfora. Fritidsgrupper og kulturfora oppfordres til å søke Frifond Musikk for 2016 siden saken enda ikke er løst.

 

Dersom du tidligere har mottatt frifondstøtte, må du logge inn i medlemsregisteret og bekrefte at disse midlene er brukt opp eller tilbakebetalt før du søker nye midler. Fyll ut og legg ved et enkelt excelark som viser hvordan pengene er brukt.
Se eksempel.

 

For å motta full aktivitetsstøtte må gruppen/kulturforumet være innmeldt innen 27.mai, ha betalt kontingent og ha sendt søknad innen 1. juni. Aktivitetsstøtten utbetales i september.

 

Grupper og kulturfora som blir innmeldt etter 27. mai betaler kontingent og sender søknad om støtte fortløpende og senest 31. desember får utbetalt resttilskudd/aktivitetsstøtte januar påfølgende år.

 

Musikk i Skolen har nå lansert nytt medlemsregister med eget område for hvert medlem. Her vil alle til enhver tid kunne se og vedlikeholde egen kontaktinformasjon og administrere tilsvarende for  dem man eventuelt er kontaktperson for. I tillegg skal alle søknader og rapporter (for neste tildeling) sendes herfra.

 

Du som allerede er medlem, eller kontaktperson for gruppe som er medlem, skal ha mottatt informasjon med innloggingsdetaljer til den epostadressen som er registrert hos oss. Dersom du ikke har mottatt denne, eller er usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon, send epost til eldbjorg.svensson@musikk.no 

 

Søknadsfrister for 2015

 

Aktivitetsstøtte (for full støtte) 1. juni 2015 - Søknadsskjema nå tilgjengelig på dine sider i nytt register. Søknader som blir innsendt i perioden 1.juni til 31.12.15 vil utløse restmidler som blir utbetalt i januar 2016.

Prosjektstøtte 30. august 2015 - Søknadsskjema kommer på dine sider i juni.

 

Ønsker du ideer til prosjekter som kan gjennomføres der du bor? Ta en titt på denne oversikten og la deg inspirere, eller kontakt Kristin Fonnes/ kristin.fonnes@musikk.no for å få flere ideer.

 

Vi ønsker sterkt å bidra til at så mange barn og unge som mulig, over hele landet, får tilgang til gode kulturelle opplevelser i sitt nærmiljø!


Dersom du har spørsmål tilknyttet Frifond, eller er usikker på hvem som er berettiget midler, kan du kontakte Torunn Øvrebø Brotnow/ torunn.brotnow@musikk.no