Søknad om prosjektmidler 2013/14

  • Kun medlemmer i Musikk i Skolen, som har sendt inn Frifonderklæring 2014, kan søke prosjektstøtte.

  • Prosjektsøknaden må inneholde fullstendig budsjett som viser hvordan søkeren skal finansiere minst 1/3 av total prosjektkostnad med egne midler/midler fra andre bidragsytere enn Musikk i Skolen/Frifond.
     

  • Det kan søkes inntil kr 10.000 til små tiltak innenfor søkerens egen aktivitet, inntil kr 50.000 til prosjekter i samarbeid med minst en ekstern aktør, og inntil kr 100.000 til store prosjekter som involverer flere eksterne aktører.