Søknad om prosjektmidler 2013/14

  • Kun medlemmer i Musikk i Skolen, som har sendt inn Frifonderklæring 2014, kan søke prosjektstøtte.

  • Prosjektsøknaden må inneholde fullstendig budsjett som viser hvordan søkeren skal finansiere minst 1/3 av total prosjektkostnad med egne midler/midler fra andre bidragsytere enn Musikk i Skolen/Frifond.
     

  • Det kan søkes inntil kr 10.000 til små tiltak innenfor søkerens egen aktivitet, inntil kr 50.000 til prosjekter i samarbeid med minst en ekstern aktør, og inntil kr 100.000 til store prosjekter som involverer flere eksterne aktører.

E-post: musikkiskolen@musikk.no

Besøk oss: Fossveien 24, via Steenstrupsgt., 0551, Oslo

Postadresse: Postboks 2073, 0505 Oslo

Telefon: (+47) 940 84 052 (09 - 15)

  • Facebook

Følg oss på Facebook!

Musikk i Skolen er en del av: