Syng med små barn

Inspirasjons- og metodikkurs for personer som arbeider med barn i barnehagealder.

Barn elsker å synge – og det synges heldigvis mye i barnehagene. I den siste tiden har det pågått en debatt om sangen i barnehagen, og flere mener at det skapes mange brummere fordi de voksne ikke tilrettelegger sangen for barns stemmer. Andre mener at voksnes såkalte stemmeskam gjør at de synger mindre med barna, og at det fører til dårligere kår for barnesangen. Vi tilbyr et kurs for å styrke kompetansen og øke motivasjonen for alle som jobber med små barn. Med enkle grep blir det både gøy og lett å synge mye sammen med barn

– på deres premisser!

Målgruppen er barnehageansatte og andre småbarnspedagoger.

Målsetning med kurset:

 

·         Oppnå større bevissthet om og interesse for barnestemmen.

·         Lære seg god og sunn stemmebruk ved tale og sang.

·         Få trygghet rundt egen sangstemme og motivasjon for å synge ofte med barn.

·         Innlæring av sang- og bevegelsesleker for barn i forskjellige aldere og med forskjellig kulturell bakgrunn.

·         Få kunnskap om sang i språkopplæringen.

·         Få metodisk veiledning til sangledelse og arbeid med sang i grupper.

·         Drøfte utfordringer med sang- og talestemmen og hva man kan gjøre for å forebygge problemer.

·         Få et innblikk i hvordan aktivt bruk av sang kan bidra til et positivt sosialt miljø og en god atmosfære for læring i             barnehagen – både for barna og de ansatte.

·         Lære om sang i formelle og uformelle sammenhenger

 

Kurset kan bestilles av skoler eller kommuner. Les mer her eller ta kontakt for pristilbud.