Nå lanseres Syngende skole!

Innevarende skoleår kommer 17 grunnskoler i landet til å være pilotskoler i den nasjonale satsingen Syngende skole. Musikk i Skolen har ansvar for kompetanseheving og oppfølging, og Syngende skole kommer til å være et av organisasjonens hovedsatsingsområder dette skoleår.

Besøk www.syngendeskole.no

 

 

Kort bakgrunn for Syngende skole:

Det pågår en nasjonal satsing på sang innenfor prosjektet Krafttak for sang, som har fått tildelt 1,5 millioner kroner over statsbudjsjettet for 2014 og 5 millioner i budsjettet for 2015. Musikk i Skolen har i forbindelse med Krafttak-prosjektet operatøransvar for den satsingen som retter seg mot barn og unge, Syngende skole. Satsingen er inspirert av en engelsk tilsvarende satsing som heter SingUp, og som har ført til at mer enn 40% av engelske grunnskoler nå defineres som såkalte ”singing schools”.

 

Om pilotprosjektet

Denne høsten går vi i gang med et antall pilotskoler rundt om i landet. I første omgang blir det 17 skoler i 10 kommuner i 9 fylker. Krafttak for sang håper imidlertid på mer statlig støtte for prosjektet i neste statsbudsjett, slik at man derved kan utvide antallet skoler som vil satse på sang. Musikk i Skolen kommer i løpet av skoleåret til å iverksette tiltak som hjelper alle skoler til å satse mer på sang, ikke bare pilotskolene. Det vil blant annet komme egen web-side og tilhørende materiell – ”Syng det 1!” - som tilbys alle. Nå håper vi at ikke bare pilotskolene, men så mange skoler som mulig, tar et krafttak for sang sammen med oss i tiden fremover.

 

 

 

 

 

Hva ønsker vi å oppnå med Syngende skole?

  • Å skape et positivt læringsmiljø gjennom sang.

  • Å få alle (elever, lærere, andre ansatte og foreldre) i den syngende skolen til å synge mer, oftere og bedre, og gjerne også være en aktiv drivkraft for sang i lokalmiljøet.

  • Å sikre at elever og lærere får et sunt forhold til sin egen tale- og sangstemme

 

Hva innebærer Syngende skole-satsingen i Norge?

Syngende skole er i første omgang en satsing inn mot barneskolen. Vi ønsker å motivere skolen til å bruke sang i alle fag, og i hvert fall gi barna anledning til å synge hver dag. I tillegg ønsker vi at skolen integrerer så mye sang som mulig inn i sin generelle virksomhet og at den skaper tradisjoner der sang brukes aktivt.

Følgende skoler er pilotskoler innenfor Syngende skole-satsingen i 2014-2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen: 

Liland skole
 

Namsos:

Namsos barneskole

Otterøy skole

Sørenget oppvekstsenter

 

Levanger:

Frol oppvekstsenter 

Kristiansund:

Innlandet skole

 

Sortland:

Holand skole

Lamarka skole

 

Stavanger:

Madlavoll skole

Nesodden:

Bjørnemyr skole

 

Harstad:

Bergseng skole

Medkila skole

Kanebogen skole

Sørvik skole

 

Oslo:

Møllergata skole

 

Ås:

Nordby skole

Brønnerud skole