Utmelding av Musikk i Skolen

Medlemskontingent betales pr. kalenderår og medlemskapet løper til det skriftlig sies opp via våre nettsider. Ved utmelding etter 20. januar betales hele kontingenten. 

 

Fyll ut skjemaet under for å melde deg ut av Musikk i Skolen.

Din utmelding er registrert! Vi håper at du kommer tilbake ved en senere anledning.