Vanlige spørsmål

Musikk i Skolen avventer resultatet av den pågående prosessen for om vi kan fortsette å dele ut midler til fritidsgrupper. Det blir fortløpende sendt ut informasjon til alle grupper og kulturfora som er berørt av dette.

 

Hva er forskjellen på ordinær aktivitetsstøtte og restmidler?

Grupper som er innmeldt per 27. mai og som leverer riktig utfylt frifonderklæring innen 1. juni, får utbetalt ordinær aktivitetsstøtte i oktober. 


Musikk i Skolen holder av en del av hvert års frifondmidler til grupper som melder seg inn etter 27.mai, eller som leverer frifonderklæring etter 1. juni. Disse restmidlene blir utbetalt i januar påfølgende år. Restmidler kan utgjøre en lavere sum enn den ordinære aktivitetsstøtten.

 

Hvor mye penger får vi?

Fordelingen av Frifondmidler til landsdekkende organisasjoner er vanligvis klar i slutten av august. Hvor stor sum hver organisasjon får til fordeling blant sine medlemsgrupper, avhenger blant annet av medlemstall.


For 2014/15 var full aktivitetsstøtte kr 18.000 til kulturfora og mellom 4.000 og 14.000 til aktivitetsgrupper alt etter størrelsen på gruppen. Hvor stort restmiddelbeløpet blir, avhenger av hvor mange grupper som blir innmeldt i perioden 27.5. til 31.12. Restmidlene utbetales i januar2016.

 

Når er fristen for å levere Frifonderklæring?

Frifonderklæring må leveres senest 1. juni, for full støtte. Grupper og kulturfora som melder seg inn i løpet av året må levere Frifonderklæring senest 31. desember for å motta restmidler.

 

Hvordan søker vi midler?

Medlemmer og kontaktpersoner finner aktuelle skjema på sine egne medlemssider.

Om du vil melde inn nye grupper må du registrere en bruker før du velger hvilken type medlemskap du ønsker å opprette.

 

Når får vi pengene?

Se viktige datoer i Frifondkalenderen.

 

Når må vi bruke pengene?

Frifondmidler skal brukes til musikkaktiviteter for barn og unge i deres fritid det skoleåret tilskuddet gjelder for. Det er ikke anledning til å "spare" aktivitetsmidler til senere år.

 

Får medlemmer i MiS automatisk Frifondstøtte?

Nei. Ny søknad må leveres hvert år. Gruppen må oppfylle Frifond og Musikk i Skolens krav for å motta Frifondstøtte.

 

Hva er et Kulturforum?

Skolens (eller kulturskolens) kulturforum er en styringsgruppe som består av representanter for fritidsaktiviteter som foregår i skolebygget utenfor skoletid (skolens rammetimer). Kulturforumet samordner bruk av lokaler og utstyr og arrangerer fellesprosjekter. Aktivitetene skal i utgangspunktet være åpne for alle barn og unge i nærmiljøet.

Både kulturforumet og de gruppene som er organisert under dette vil kunne motta aktivitetsstøtte. Les mer.

 

Hva er en aktivitetsgruppe?

Dette kan for eksempel være en dansegruppe, et band, en musikkdramagruppe, et kor, en stryker-/ blåsergruppegruppe eller blanding av alle disse - med minimum 3 medlemmer.