Stiftelsen Veslefrikk søker 

Produsent/ Prosjektmedarbeider

 

Stiftelsen Veslefrikk ble opprettet i 2014 og har som formål å motivere barn og unge til komponering og skapende arbeid med musikk. Stiftelsen utvikler veiledningsmateriell, bl.a. Veslefrikkmetoden, og arrangerer Veslefrikkprisen som er en nasjonal komposisjonskonkurranse for barneskoler. Veslefrikkprisen ble delt ut første gang i mars 2015 på en prisvinnerkonsert i NRK Store Studio, der skolebarn spilte sin egenkomponerte musikk i samspill med NRK Kringkastingsorkestret. Prosjektet skal gjentas årlig. Veiledningsmateriellet, videoer og mer informasjon er tilgjengelig for alle skoler på www.musikkfaget.no.

 

 

Stiftelsen Veslefrikk samarbeider med NRK Kringkastingsorkestret, Den Norske Opera & Ballett, Norsk Komponistforening, NOPA, Bit20 Ensemble, Norges Musikkhøgskole, Musikernes fellesorganisasjon, Samarbeidsforum for estetiske fag, Musikkpedagogikk.no og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Musikk i Skolen.

 

Veslefrikk utlyser nå et engasjement som produsent/prosjektmedarbeider i 50% stilling fra 18/1-18/6 2016, med mulighet for forlengelse. Se her for fullstendig utlysning.