Stiftelsen Skapia arrangerer hvert år Veslefrikk og U-trykk, to satsinger på komponering i skolen. Skapia har utviklet Veslefrikkmetoden og U-trykkmetoden som viser deg trinn for trinn hvordan du kan gå fram for å komponere, uansett sjanger. For hvert trinn finnes en video som demonstrerer framgangsmåten.

Veslefrikkmetoden er tilpasset 1.-7. Trinn, og U-trykkmetoden er tilpasset ungdom på 8.- 10. trinn. 

 

Metodene finner du på Skapias egne sider: www.skapia.no

 

Hvert år kan dere sende inn musikken elevene har laget til Veslefrikk eller U-trykk og alle får tilbakemelding fra profesjonelle komponister og låtskrivere. Fristen for innsending er i mars/april hvert år. Se Skapia.no for neste innleveringsfrist.

Hver vår arrangeres også en prisvinnerkonsert hvor Veslefrikkprisen og Årets U-trykk deles ut. Vinnerne får reise til Oslo og spille sin komposisjon sammen med selveste Kringkastingsorkesteret!

 

Se informasjon om Veslefrikkprisen og Årets U-trykk på www.skapia.no

 

Veslefrikk- og 

                 U-trykkmetoden

Liker du å komponere med dine elever, eller har du lyst til å komme i gang?