Webinar for musikklærere i Osloskolen

Musikk i Skolen og Utdanningsetaten i Oslo inviterer til gratis webinar for musikklærere i Osloskolen.
Tidspunkt: 21.4.21 kl. 14.00 – 16.00.
Målgruppe: 5. til 10. trinn

 

Det siste året har vært sterkt preget av unntakstilstand under Koronapandemien samtidig som Kunnskapsløftet 2.0. er innført for 1. - 9. trinn. For musikkfaget er de viktigste endringene et større fokus på praktisk og skapende arbeid.

Program

Kl. 14:00 – 14:30 - Fagfornyelsen – Hvordan går det?

Kort innledning, innspill og dialog.
 

  1. Hvordan har du/dere klart å ivareta det praktisk og skapende inneværende skoleår?

  2. Hva har vært og er de største utfordringene, og hvilke utfordringer og muligheter  ser du/dere fremover for å kunne jobbe godt med nye læreplaner?

  3. Hvilke etterutdanningstilbud og/eller kurs mener du det er behov for fremover?
     

Disse spørsmålene blir utgangspunkt for første del av samlingen. Send gjerne skriftlig svar til torunn.brotnow@musikk.no på problemstillingene i forkant av samlingen.

Kl. 14:30 – 15:30 - Fire musikklærere viser hvordan de jobber med kjerneelementene i faget

 

Stine Melby, Majorstuen skole (ungdomsskole) - å lage musikk/å oppleve musikk/kulturforståelse.

 

Paul Marti, Bjølsen skole (ungdomsskole) - å lage musikk/komponering

 

Ingelinn Sivertsen, Fagerborg skole (ungdomsskole) - å oppleve musikk/lytting

 

Oda Kristine Stavik Salthammer, Atlanten ungdomsskole (Kristiansund) - å utøve musikk - instrumentalopplæring.

 

Kl. 15:30 – 16:00 - Tid for spørsmål og innspill til innlederne

 

Arrangementet er gratis! Husk å avklare deltakelse med ledelsen på skolen din.

Gjennomføring

Arrangementene gjennomføres digitalt på Zoom. 

De praktiske undervisningsoppleggene vises delvis på video, men du skal forbli pålogget på Zoom gjennom hele samlingen.

Lenke med informasjon om pålogging sendes ut 3 dager før webinaret.

Pålogging

Påloggingen åpnes kl. 13:30 og programmet starter kl. 14:00.
Sjekk at du har lyd og bilde på datamaskinen, og vær gjerne pålogget i god tid i før programstart. 

 

Påloggingsinformasjon:

 

Zoom-lenke: https://us02web.zoom.us/j/81270536430?pwd=TmJ5MEQyWkxBbFRCV2RkcDhiTC9UQT09 (trykk her for å delta)

Meeting ID: 812 7053 6430

Passcode: 577348

 

Informasjonen er kun for påmeldte og vi setter pris på at du ikke deler den videre til uvedkommende.

 

Har du spørsmål angående pålogging, så ta kontakt på musikkiskolen@musikk.no

Påmelding

*Trykk her dersom du ikke ser påmeldingsskjemaet under.