Musikklasse

Skolenes musikkpris
- en nasjonal pris for å hedre skoler som setter musikk i sentrum

Musikklærerprisen ble for noen år siden etablert av Musikk i Skolen som et ledd i arbeidet med å styrke musikkfaget i skolen. Vi erstatter nå denne prisen med Skolenes musikkpris, for å løfte fram og honorere skoler som, sammen med sine lærere, prioriterer musikk som en sterk og integrert del av skolehverdagen, og som ivaretar musikkfaget på en ekstra god måte. 

 

Meld skolen din på i konkurransen om å få vise hvordan dere gir musikkfaget gode pedagogiske og fysiske rammer og ressurser til samarbeid, planlegging og gjennomføring av skapende og utøvende aktiviteter.

 

Se kriteriene for prisen og fyll ut skjema under.

Juryens medlemmer:

Fritjof Hjertaas - Blussuvoll skole - Trondheim, leder

Mia Staurset Finjarn - Bjørndal skole - Oslo

Jonas Bjørnerud – Uranienborg skole - Oslo

Anniken Solli-Mork - Åfarnes skole - Rauma

Forutsetninger

 • Skolen har, på en enestående måte, integrert sang og musikk som en viktig del av skolens hverdag.
   

 • Musikkfaget er solid forankret i Fagfornyelsen med det skapende og utøvende i sentrum. Estetiske læreprosesser har en naturlig plass også i andre fag.
   

 • Musikklærerens arbeid blir verdsatt, og det gis gode forutsetninger og rammevilkår for musikkundervisningen. 

Se alle vurderingskriteriene og fyll ut skjema HER >

Pris

 • Skolen får et fagarrangement med en pedagog/instruktør/inspirator, samt en person fra Musikk i Skolen. Skolen kan velge om tiltaket skal brukes sammen med elevene eller bare med musikklærer/musikkteam og resten av kollegiet
   

 • Arrangementet dokumenteres for å synliggjøre skolens arbeid som inspirasjon for andre
   

 • Diplom med skolens og musikkansvarliges navn

 

       Skolenes musikkpris deles ut i forbindelse med Musikklærerdagene i Oslo, 25. og 26.mars 2022